20 COMMENTS

  1. Филим жуда очик ва уйатсиз ва очик сочик кийимлар бу йерда факат бойлар хайоти мен уйлайман оилавий курадиган сериал емас бу

  2. Хар доимгидек чала яна.Давоми 10 йил утсаям йук.Фотима Режаметовага нима булди.Куйлаги жуда очик.Хаётдаги эрига коил комадим лекин

  3. Чет эл сериалларини беманиликда, бехаёликда, бузукликда айблаймиз. Лекин ушбу фильмни узбек фильми эканидан хаё килдим шу дамда… Бу нима деган гап? Нахотки мана шу фильмни узбек томошабини учун яратишган? Бундан ёшларимиз, фарзандларимиз нимани олади узига? Ахлокий, хамда маънавий бузукликними, хиёнаткорликними? Ахир турган битгани порнографияку бу… Бу асарни яратганга хам, шу асар асосида сценарий ёзганга хам, фильм ижодкорларига хам лаънатлар булсин… Каёкка караб кетаяпмиз??? Кимларга эргашяпмиз???

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here